LIDER, agencija za posredovanje, Novi Sad, Vuka Karadžića 5
Tel. 063/517-846


Usluge agencije

Zastupanje i konsalting kod isplate odštete u slučaju:

AUTO-ODGOVORNOSTI (AO):

•  Zastupanje i konsalting za slučaj telesnih povreda u saobraćajnoj nezgodi u Srbiji, inostranstvu i stranim državljanima u Srbiji

•  Zastupanje i konsalting kod telesnih povreda štetnika kao krivog i prouzrokovatelja nesreće (u slučaju sklenutog AO+ osiguranja), štetnika kao suvozača ili vozača, štetnika kao pešaka ili biciklista...

•  Efikasno i brzo pogađanje sa osiguravajućim društvom o visini novčane naknade u slučaju AUTO-ODGOVORNOSTI (AO)

•  Isplata na TRR, najkasnije za 2 dana od primanja novčane naknade od strane osiguravajućeg društva

•  Besplatno pravno savetovanje od prvog poziva do isplate odštete

•  Proviziju za naš posao primamo tek na kraju, u visini 20%+PDV od uspešno realizovane isplate štete, koju ponudi osiguravajuće društvo.

Zastupanje i konsalting kod isplate odšteta u slučaju povrede na radnom mestu i javnoj površini:

•  Zastupanje i konsalting u slučaju telesnih povreda štetnika u slučaju povrede na radu

•  Zastupanje i konsalting kod telesnih povreda štetnika u slučaju povrede na javnoj površini ili javnoj zgradi (ustanovi, instituciji...)

•  Zastupanje i konsalting kod telesnih povreda štetnika u slučaju povrede u trgovačkim centrima, teretanama, stepeniku...

•  Zastupanje i konsalting kod telesnih povreda štetnika u slučaju povrede u stambenim objektima i površinama, koje njima pripadaju
zastupanje i konsalting kod telesnih povreda štetnika u slučaju povrede kod ujeda pasa i drugih životinja

•  Isplata na TRR, najkasnije za 2 dana od primanja novčane naknade od strane osiguravajućeg društva

•  Besplatno pravno savetovanje od prvog poziva do isplate odštete

Proviziju za naš posao primamo tek na kraju, u visini 20%+PDV od uspešno realizovane isplate štete, koju ponudi osiguravajuće društvo
Agencija za posredovanje u dobijanju odštete