LIDER, agencija za posredovanje, Novi Sad, Vuka Karadžića 5
Tel. 063/517-846

Internet Krstarica - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija) - Serbia and Montenegro (Yugoslavia)
Posetite naš sajt za nekretnine
www.lider-nekretnine.co.rs

Najkraći put do vaše odštete

Ako Vam se dogodila saobraćajna nesreća, povreda na radu ili povreda na javnoj površini - gradskom prevozu, upali ste u otvoren šaht na ulici ili Vas je ujeo pas lutalica, obratite se agenciji LIDER-ODŠTETE u okviru koje radi tim eksperata pravne, saobraćajne i medicinske struke. Agencija Vam pomaže da uspešno realizujete pravo na odštetu koje Vam po zakonu pripada tako što Vaši problemi postaju naša misija u kojoj zajednički pronalazimo najbolje rešenje.

Da biste uspešno realizovali pravo na odštetu najvažnije je da od samog početka imate pouzdanog i iskusnog partnera koji će Vas savetovati i voditi kroz proces realizacije odštete. U tom smislu savetujemo Vam da nas kontaktirate ili da lično dođete kod nas, kako bi se u što kraćem vremenu prikupila potrebna dokumentacija i pokrenuo proces realizacije odštete koja podrazumeva adekvatnu novčanu naknadu.

Znamo da novac nije i ne može uvek biti adekvatna uteha i nadoknada za povrede, bol, strah i neprijatnost koju ste pretrpeli ali može barem donekle da kompenzuje iste, da vam olakša patnju i obezbedi sredstva za lečenje i uspešan oporavak.

U procesu formiranja odštetnog zahteva učestvuje više stučnjaka koji zajednički donose odluku o stategiji i nastupu u Vašem konkretnom slučaju. Visina odštete i brzina realizacije veoma zavise od kompletnosti Vaše dokumentacije koju ćemo zajednički prikupiti i proslediti nadležnim subjektima u procesu dobijanja odštete.

Napominjem Vam da u toku realizacije odštete Vi ne snosite nikakve troškove. Sve troškove kao što su sudske takse, ekspertska veštačenja i trošak parnice koju vode naši advokati do okončanja spora snosi Agencija, a naš rad naplaćujemo po okončanju spora u dogovorenom procentu.

Napominjemo da se sredstva odštete isključivo naplaćuju od osiguravajućih društava a ne lično od krivca ( štetnika ).

Bićete informisani o svakom našem koraku tokom trajanja postupka jer ćete biti uključeni u rad našeg tima sa ciljem da zajednički ostvarimo uspeh i dođemo do realizacije našeg cilja.

Molimo Vas da zakažete razgovor na telefon:
063/517-846
Agencija za posredovanje u dobijanju odštete